Veckogränser

Nya regler har införts för att främja ansvarsfullt spelande. En av dessa är en insättningsgräns på 5 000 kr per vecka. Nedan finns svar på de vanligaste frågorna om detta. Kom ihåg att alltid ha kontroll över ditt spelande.

Varför inför ni dessa ändringar? Kan ni förklara insättningsgränsen per vecka? Vad händer om jag själv sätter en högre insättningsgräns? Hur fungerar tidsgränserna? Vad händer om jag spelar i en pokerturnering när jag når min tidsgräns? Kan jag höja eller sänka min tidsgräns efter att jag har satt den? När återställs min dagliga tidsgräns? Om insättningsgränsen är 5 000 kr per vecka, varför kan jag ibland inte sätta in hela beloppet? Kan jag sätta in mer än 5 000 kr om jag använder olika betalningsmetoder?

Om du har några frågor angående insättningsgränserna per vecka, kontakta kundtjänst.