Information om uttag till konto för direkt banköverföring

Direkt banköverföring görs från en lokal bank till ditt konto och din bank kan ta ut en liten avgift som du får betala. För mer information om din banks policy kring avgifter för banköverföringar, kontakta din bank direkt.

Kontrollera att du tillhandahåller informationen nedan i föregående fönster:

Kontoinnehavarens namn Det här ska vara ditt namn. Det är redan ifyllt och kan inte ändras.
Banknamn Ange hela namnet på din bank. Ange bankens fullständiga namn, inte bara initialer.
IBAN International Bank Account Number (IBAN) är ett antal alfanumeriska tecken som identifierar kundens konto.på en bank var som helst i världen men det används för närvarande bara av länder i Europa. Om du är osäker på ditt IBAN, kontakta din bank direkt innan du går vidare med ditt uttag.
BIC Bank Identifier Code (BIC) är en specifik banks unika identifikationskod. Den krävs för att skicka pengar mellan olika länder.

En BIC består av 8 eller 11 tecken som anger följande:

Bankkod med 4 alfanumeriska tecken som identifierar en specifik bank

ISO-kod för landet som består av 2 bokstäver

Platskod med 2 alfanumeriska tecken (ej noll) som identifierar bankens plats inom landet

Kontorskod med 3 tecken (frivilligt) som identifierar det specifika bankkontoret

För mer information om uttag via direkt banköverföring, klicka här.