Registrering för banköverföring - Förklaring av fält

För mer information om din banks policy angående avgifter för banköverföringar, kontakta din bank direkt.

Kontrollera att du tillhandahåller informationen nedan i föregående fönster:

Ditt bankkontonummer Det här är numret på ditt bankkonto.
Kontoinnehavarens namn Det här ska vara ditt namn. Det är redan ifyllt och kan inte ändras.
Din registrerade adress på bankkontot Detta är adressen som finns registrerad adress på ditt Stars-konto och den är förifylld. Om adressen på ditt bankkonto inte matchar den på ditt Star-konto måste du uppdatera din adress hos oss och ange den adress som finns registrerad hos banken. Vi tillåter endast banköverföringar till bankkonton i det land du är bosatt i.
Telefonnummer Detta är ditt telefonnummer. Om du redan har gett oss ditt telefonnummer kommer detta fält att vara förifyllt.
IBAN International Bank Account Number (IBAN) är ett antal alfanumeriska tecken som identifierar kundens konto.på en bank var som helst i världen men det används för närvarande bara av länder i Europa. Detta fält är obligatoriskt för europeiska länder och frivilligt för alla andra. Om du är osäker på ditt IBAN, kontakta din bank direkt innan du går vidare med ditt uttag.
Swift-kod Bank Identifier Code (BIC) är en specifik banks unika identifikationskod. Den krävs för att skicka pengar mellan olika länder.

En BIC består av 8 eller 11 tecken som anger följande:

Bankkod med 4 alfanumeriska tecken som identifierar en specifik bank

ISO-kod för landet som består av 2 bokstäver

Platskod med 2 alfanumeriska tecken (ej noll) som identifierar bankens plats inom landet

Kontorskod med 3 tecken (frivilligt) som identifierar det specifika bankkontoret
Bankens fullständiga namn Detta är din banks fullständiga namn. Ange bankens fullständiga namn, inte bara initialer.
Bankkontorets adress Detta är din bankfilials fullständiga adress.
Kommentarer Detta fält är frivilligt och kan lämnas tomt.